ประชุมหาแนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการภายในพื้นที่ ระหว่างการดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดโพธิ์ประทับช้าง ตามโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ