โครงการ สังคมเรา เราต้องดูแล

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ สังคมเรา เราต้องดูแล บรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการดูแลชุมชน ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

          

 

(Visited 79 times, 1 visits today)