โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน แก่ภาคีพัฒนาระดับจังหวัด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางสุธารส แสนสงค์เล็กกำพุช ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น และ อปท. อำเภอโพธฺิ์ประทับช้าง ร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน แก่ภาคีพัฒนาระดับจังหวัด และรับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 10 รางวัล โดยนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

   

(Visited 34 times, 1 visits today)