ประชุมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ณ ต้นรอบการประเมินครั้งที่ 2/2561

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ณ ต้นรอบการประเมินครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

 

(Visited 31 times, 1 visits today)