โครงการเติมพลังสร้างสรรค์ คุณภาพ สอ.พข.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเติมพลังสร้างสรรค์ คุณภาพ สอ.พข. โดยนายรักษ์พล วงษ์ม่วง กรรมการสหกรณ์ ร่วมให้ข้อมูลแก่สมาชิก ณ ศูนย์ส่งเสริมสัมมาชีพ ชมรม อช. จังหวัดพิจิตร

(Visited 20 times, 1 visits today)