โครงการครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ปี 2561 ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมรับการติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ปี 2561 จากทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด นำทีมโดยนายสมชาติ ไชยศิลา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนณ ณ บ้านหนองขำ หมู่ที่ 8 ตำบลเนินสว่าง มีครัวเรือนสัมมาชีพเข้าร่วม จำนวน 50 ครัวเรือน รวมทั้งครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างที่ได้คัดเลือกได้แก่ นางสาวยุพิน เรืองศรี เลขที่ 69/3 หมู่ 8 ตำบลเนินสว่างอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

                      

(Visited 145 times, 1 visits today)