ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย กทบ. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางสาวกาญจนา  แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย กทบ. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่าย กทบ. และเตรียมงานการมอบทุนการศึกษาแก่่บุตรหลานสมาชิก กทบ. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 64 times, 1 visits today)