ประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านระบบ Conference

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมรับฟังการประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

    

(Visited 12 times, 1 visits today)