ติดตามครัวเรือนยากจน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนพรัตน์ จุลบุตร ต้อนรับนายยงยุทธ พันตารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ในการออกติดตามครัวเรือนยากจนบ้านวังหวาย หมู่ที่ 10 ตำบลวังจิก

(Visited 15 times, 1 visits today)