ประชุมรับมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ 2561 จากท่าน ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ