พิธีเปิดตลาดประชารัฐ “คนไทยยิ้มได้”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จัดพิธีเปิดตลาดประชารัฐ “คนไทยยิ้มได้” เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ได้มีพื้นที่ค้าขาย มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน และผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน จำนวน 27 ราย โดยนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธาน ณ ตลาดประชารัฐวัดโพธิ์ประทับช้าง

 

(Visited 19 times, 1 visits today)