โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิก สอ.พช.พิจิตร ประจำปี 2560

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิก สอ.พช.พิจิตร ประจำปี 2560 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

(Visited 20 times, 1 visits today)