ประชุมรับมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561 โดย ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมรับมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561 โดย ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

   

(Visited 12 times, 1 visits today)