ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการเปิดตลาดประชารัฐฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน ผู้จัดการตลาดที่ผู้ลงทะเบียนสนใจ และคณะทำงานโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

    

(Visited 33 times, 1 visits today)