ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นางสาวนิตยา เรืองสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 34 times, 1 visits today)