การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมตำบล/ผู้นำชุมชน และครัวเรือนยากจน ตามโครงการพัฒนาชีวิต พิชิตความยากจน คนพิจิตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กระบวนการประชารัฐ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ และนางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก การดำเนินงานตามโครงการงบพัฒนาจังหวัด โดยนายยงยุทธ พันตารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วยนักวิชาการจังหวัดพิจิตร ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมตำบล/ผู้นำชุมชน และครัวเรือนยากจน ตามโครงการพัฒนาชีวิต พิชิตความยากจน คนพิจิตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กระบวนการประชารัฐ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

                  

(Visited 27 times, 1 visits today)