ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ และ นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง

       
(Visited 59 times, 1 visits today)