ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วย นางสาวนิตยา เรืองสุขนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ

 

(Visited 30 times, 1 visits today)