ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วย นางสาวนิตยา เรืองสุขนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง

  

(Visited 27 times, 1 visits today)