ประชุมรับมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561 โดย ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมตำบล/ผู้นำชุมชน และครัวเรือนยากจน ตามโครงการพัฒนาชีวิต พิชิตความยากจน คนพิจิตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กระบวนการประชารัฐ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ และนาง [...]

อ่านต่อ