ติดตามการก่อสร้างศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP และเตรียมความพร้อมกลุ่มแม่บ้านโพธิ์ประทับช้างพัฒนา

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ