ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยนางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

(Visited 12 times, 1 visits today)