พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการอัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อประกอบพิธีลอยอังคารเถ้าดอกไม้จันทน์

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการอัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อประกอบพิธีลอยอังคารเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ลำน้ำยม หลังศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ หน้าวัดท่าบัวทอง

      

(Visited 95 times, 1 visits today)