พิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้างพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)โดยนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอโพธิ์ประทับช้างเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

 

(Visited 95 times, 1 visits today)