กิจกรรมเวทีที่ 2 การตั้งปณิธานเพื่อถวายพ่อหลวง ตามโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ทีมครูฝึกระดับตำบลเนินสว่าง จัดกิ [...]

อ่านต่อ

ประชุมโครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชากา [...]

อ่านต่อ