โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการปลูกดอกไม้ประดับ

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้างร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการปลูกดอกไม้ประดับ โดยมีนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานเปิดโครงการ บุคคลเป้าหมาย กลุ่มสตรีทุกตำบล จำนวน 98 คน ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

               

(Visited 175 times, 1 visits today)