โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพิจิตร

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล เข้าร่วม ณ CK Convention Hall อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

(Visited 78 times, 1 visits today)