ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และติดตามการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายสมชาติ ไชยศิลา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และติดตามการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินงานแก่คณะกรรมการกองทุนฯ ลูกหนี้ และสมาชิกกองทุนที่จะเสนอโครงการฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิืประทับช้าง

  

(Visited 23 times, 1 visits today)