ประชุมชี้แจงแนวทางโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จัดประชุมชี้แจงแนวทางโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยนางสาววรัญญา มินิพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน สาขา 3 พิษณุโลก เป็นวิทยากร ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

   

(Visited 138 times, 1 visits today)