กิจกรรมเวทีที่ 2 การตั้งปณิธานเพื่อถวายพ่อหลวง ตามโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ทีมครูฝึกระดับตำบลวังจิก จัดกิจกรรมเวทีที่ 2 การตั้งปณิธานเพื่อถวายพ่อหลวง ตามโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ณ ที่ทำการกำนันตำบลวังจิก หมู่ที่ 10 ตำบลวังจิก

  

(Visited 243 times, 1 visits today)