ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยผู้แทนคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (อกส.อฺ) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ CK Convention Hall อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

(Visited 33 times, 1 visits today)