ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตร

นที่ 18 สิงหาคม 2560 สิบเอกพัฒนพงษ์ เที่ยงสันเทียะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

(Visited 12 times, 1 visits today)