กิจกรรมเวทีที่ 2 การตั้งปณิธานเพื่อถวายพ่อหลวง ตามโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทีมครูฝึกระดับตำบลเนินสว่าง จัดกิจกรรมเวทีที่ 2 การตั้งปณิธานเพื่อถวายพ่อหลวง ตามโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ณ วัดเนินสาริกา หมู่ที่ 10 ตำบลเนินสว่าง

(Visited 55 times, 1 visits today)