โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ และ กิจกรรม พช.พิจิตร ร่วมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรมในวันพระ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ และกิจกรรม พช.พิจิตร ร่วมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดไผ่รอบ

      

(Visited 75 times, 1 visits today)