ร่วมพิธีรับเสื้อพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพธิืประทับช้าง ร่วมพิธีรับเสื้อพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทานให้แก่ประชาชนจังหวัดละ 10,000 ตัว สำหรับสวมใส่ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 25 times, 1 visits today)