ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเสณษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ทีมครูฝึกระดับตำบลเนินสว่าง ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเสณษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองขำ หมู่ที่ 8 ตำบลเนินสว่าง

(Visited 20 times, 1 visits today)