ประกวดโครงการหมู่บ้านศีล 5

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมนางสาวอรวรรณ อินหันต์ ร่วมการประกวดโครงการหมู่บ้านศีล 5 ณ วัดไผ่รอบ

 

(Visited 28 times, 1 visits today)