งาน “มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก CD DAY 2017”

วันนี้ 25 กรกฎาคม 2560 สิบเอกพัฒนพงษ์ เที่ยงสันเทียะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมงาน “มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก CD DAY 2017” โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน และร่วมพิธีรับโล่พระราชทานฯ รางวัลสิงห์ทอง ผู้นำอช.ชาย ได้แก่ นายอุดม ระดาสิทธิ์ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

    

(Visited 21 times, 1 visits today)