ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเสณษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ทีมครูฝึกระดับตำบลเนินสว่าง ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเสณษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ณ ศาลาประชาคมบ้านเนินพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลเนินสว่าง

(Visited 18 times, 1 visits today)