ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเสณษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ทีมครูฝึกระดับตำบลเนินสว่าง ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเสณษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 13 ตำบลเนินสว่าง

(Visited 20 times, 1 visits today)