ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life ) ทีมครูฝึกระดับตำบล

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life ) ทีมครูฝึกระดับตำบล เพื่อวางแผนฏิบัติการกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

         

 

(Visited 185 times, 1 visits today)