โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ และ กิจกรรม พช.พิจิตร ร่วมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ป [...]

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเสณษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ทีมครูฝึกระดับตำบลเนินสว่าง ประช [...]

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเสณษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ทีมครูฝึกระดับตำบลเนินสว่าง ประช [...]

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเสณษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ทีมครูฝึกระดับตำบลเนินสว่าง ประช [...]

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเสณษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ทีมครูฝึกระดับตำบลเนินสว่าง ประช [...]

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life ) ทีมครูฝึกระดับตำบล

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมกับสำนั [...]

อ่านต่อ