นางสาวภัชรี บุญม่วง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร