น.ส.กาญจนา แก้วเกษ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร