นางสาวภัชรี บุญม่วง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phoprathapchang วันที่ 28 ก.ย. 2564

มอบวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง