นางสาวภัชรี บุญม่วง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phoprathapchang วันที่ 12 พ.ค. 2565

พช.โพธิ์ประทับช้าง อาสาช่วยกันประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด สำหรับนำไปประดับในนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565