นายสุกิจ อยู่นิยม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพบพระสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระจังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phopphra วันที่ 10 ส.ค. 2564

หมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพ ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซอระแตะ

ถอดบทเรียนหมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพ ณ หม [...]