นายพิพัฒน์ ปิ่นฑสิริ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพบพระสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

บริการของเรา