นางเสาวลักษณ์ เบ็ญเจิด

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพนทอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phonthong วันที่ 03 ส.ค. 2564

พช.โพนทอง : มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและยกย่องความดีผู้นำ กลุ่ม/องค์กร และชุมชน

พช.โพนทอง : มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและยกย่องความดีผ [...]