สพอ.โพนสวรรค์ – วันที่ 24 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น. นางปุญช์กนก ทองมาก พอ.โพนสวรรค์ พร้อมด้วย จนท.พช. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน ในไตรมาส 3 และ 4 ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์

(Visited 43 times, 1 visits today)