สพอ.โพนสวรรค์ – วันที่ 24 ก.ย. 62 นางปุญช์กนก ทองมาก พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วย จนท.พช. ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายชัยภักดิ์ นนเลาพล ผญบ.เสาเล้าน้อย ม.3 ต.โพนสวรรค์ เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล ชนะเลิศในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (งบจังหวัด) ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

(Visited 26 times, 1 visits today)