วันที่ 25 ก.ย. 62 กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดป่าศรีประไพวนาราม​ บ้านขามเตี้ยน้อย​ ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

(Visited 69 times, 1 visits today)