ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565”

ดาวน์โหลด

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ดาวน์โหลด

กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญบุคคลที่มีอายุ 15 – 30 ปี ส่งผลงานออกแบบชุดผ้าไทยเข้าประกวด ใน Concept “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ”

ดาวน์โหลด

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 27 อัตรา

ดาวน์โหลด

(ตัวอย่าง) ป้ายผู้นำต้นแบบโครงการ “โคก หนอง นา”

ดาวน์โหลด

กรมการพัฒนาชุมชน – พักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๑ ปี ช่วยเหลือสมาชิกฝ่าวิกฤตโควิด – 19

ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด