@นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ‘พช.โพนสวรรค์’ ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

🎉 ‘พช.โพนสวรรค์’ ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ วันที่ 23 มีนาคม 2564 ‘พช.โพนสวรรค์’ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ศพพ. รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

🎉 ‘พช.โพนสวรรค์’ ติดตามการดำเนินงานโครงการพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ‘พช.โพนสวรรค์’ ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ศพพ. รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

🎉 ‘พช.โพนสวรรค์’ ประชุมติดตามการดำเนินงานโค [...]
อ่านเพิ่มเติม

@นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ วันที่ 11 มีนาคม 2564 ‘พช.โพนสวรรค์’ ติดตามการดำเนินการ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ระยะที่ 2

🎉 ‘พช.โพนสวรรค์’ ติดตามการดำเนินการ ปลูกผัก [...]
อ่านเพิ่มเติม

@นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ วันที่ 9 มีนาคม 2564 ‘พช.โพนสวรรค์’ มอบหมาย นพต. ปรับปรุงพื้นที่แปลงเกษตรหน้าที่ว่าการอำเภอ พร้อมทั้งเก็บเมล็ดพันธุ์

🎉 ‘พช.โพนสวรรค์’ มอบหมาย นพต. ปรับปรุงพื้นท [...]
อ่านเพิ่มเติม

@นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ วันที่ 3 มีนาคม 2564 ‘พช.โพนสวรรค์’ ส่ง นพต. ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

🎉 ‘พช.โพนสวรรค์’ ส่ง นพต. ลงพื้นที่เก็บเกี่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 พช.โพนสวรรค์ ติดตาม สนับสนุน การทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ บ้านโนนอุดม ม.8 ต.โพนบก

🎉 พช.โพนสวรรค์ ติดตาม สนับสนุน การทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 พช.โพนสวรรค์ ร่วมกับปกครองอำเภอ ในการเป็นวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

🎉 พช.โพนสวรรค์ ร่วมกับปกครองอำเภอ ในการเป็นวิทยากรการจั [...]
อ่านเพิ่มเติม

@นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 พช.โพนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ต.นาขมิ้น

🎉 พช.โพนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม “อำเภอยิ้ม เคลื่อน [...]
อ่านเพิ่มเติม